Avrupadan HaberlerHaberler

AABF “Öğretimiz mücadelemizin temel rehberidir”

AABF (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu) tarihi kazanımlarından dolayı anti-demokratik yönetimin sistematik saldırılarına yönelik kamuoyuna yazılı bir açıklamada bulundu.

‘Örgütlü birliğimiz ve gücümüz ile rahatsız etmeye devam edeceğiz’ diyen AABF amacının “Alevi toplumunun beklentilerini, taleplerini kazanıma dönüştürmek. ” olduğunu söyledi.

AABF’nin yazısı şöyle devam ediyor:

AABF´nin tarihsel kazanımlarından biri olan Kamu Tüzel Kişiliği Statüsü ve Aleviliğin yaratıcı gücü, Türkiye’nin anti-demokratik yönetimleri ile varlığımıza ve birliğimize karşı olan odakları rahatsız etmektedir.

Aleviler haklarına kavuştukça hem Aleviler hem de demokratik kamuoyu nezdinde daha çok saygınlık kazanmakta ve uluslararası toplum olmanın gereklerini yerine getirmektedirler. Bu nedenle Aleviler her nerede örgütlenirse Türkiye’nin anti-demokratik yönetimleri o oranda kaygı ve rahatsızlık duymakla birlikte müdahale etmekten geri durmamaktadırlar.

160 AKM-Cemevinde örgütlü Alevilerin çatı kurumu AABF ailesi olarak; gelen her türlü baskı ve saldırılara karşı sarsılmaz kararlı duruşumuzla birlikte, çalışmalarımızdan ödün vermeden yolumuza hizmet etmeye ve toplumsal davamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Öğretimiz mücadelemizin temel rehberidir

Toplumumuzun huzuru, refahı, barışı ve Aleviliğin kendine özgün inançsal kimliği için verdiğimiz mücadeleden asla geri adım atmayacağız. Almanya’daki her bir canımızın örgütlülüğü, mücadele ortaklığının merkezinde, “yetmiş iki milleti aynı nazarla görmek”, Alevi inancı ve kültürü içindeki “Yol Bir Sü-rek Binbir” düsturuyla çoğulcu zenginliğimizi, “Yol cümleden uludur” ilkesiyle korumaya devam edeceğiz.

AABF ailesi içinde hiçbir koşulda ne içerden ne de dışardan gelecek “yola getirme” dayatmalarıyla, Aleviliğin ve Alevilerin tek tipleştirilmesine ve Ortodoks bir inanç hüviyeti kazanmasına izin vermeyeceğiz. Bundan ödün vermeyeceğimiz gibi, Türkiye’de Alevi toplumunun kültürel ve inançsal hak talepleri, kimlik mücadelesi için mücadele eden musahip-kardeş kuruluşlarımızla dayanışmaya devam edeceğiz.

Biz Aleviler her şeyin farkındayız

AABF ailesinin elde ettiği kazanımlardan rahatsız olanların başında öncelikle Alevileri yok saymak ve asimile etmekten başkaca amacı olmayan Türk İslam Sentezi ve ayrımcılığı ilke edinenler gelmektedir. AABF´mizin, Kamu Tüzel Kişiliği Statüsü’nü elde etmesinin ardından, gerek örgütsel birliğimizi, gücücmüzü ve kazanımlarımızı hazmedemeyen bu asimilasyoncu resmi ideolojiyi sahiplenenler, birliğimize zarar vermek, kazanımlarımızı durdurmak istiyor.

Şunu hiç kimse unutmamalıdır ki; AABF asırlardır birliğimize yönelik dışardan ya da içeriden gelen saldıranlara karşı, yolundan dönmeyen ecdatlarının yolundan giderek gerekli cevabı, dün olduğu gibi bugün de vermeye devam edecektir.

“Her ağacın kurdu kendinden olurmuş”

Böylesi bir süreçte, Alevi toplumunun lehine elde edilen kazanımlardan üzülerek belirtmeliyiz ki, kendilerini “içeriden” sözde bizden sunan bazı kesimleri de rahatsız ettiğini ve ezberlerini bozduğunu biliyoruz.

AABF kazandıkça, büyüdükçe, hiçbir toplumsal karşılığı olmayan ve adresleri sadece sosyal medyada olan ya da sahte kimliklerin arkasına sığınan sözde yeni “Alevi sayfaları ya da kurumları” manidar bir şekilde kendi kişisel egolarını toplumsal davamızın önüne koyarak, kişisel tartışma zeminlerine çekme gayreti içindeler. Alevilerin hak temelli toplumsal mücadele taleplerine ve kazanımlarına omuz vermek yerine, toplumsal gündemlerimizi ve taleplerimizi değiştirip, kişisel çatışmalara indirgemek suretiyle, sosyal medya üzerinden kurumumuza, yöneticilerimize ve kazanımlarımıza karşı hoyratça bir sanal saldırı geliştirmektedirler. Kısacası, Türk İslam resmi ideolojisinin değirmenine su taşımaktadırlar.

AABF olarak; bizim temel amacımız örgütlenme kültürümüzü geliştirmek, yenilemek ve evrensel bir kurumsal kültürü inşa etmektir. Alevi değerlerinin, kurumlarının, kazanımlarının kişiselleştirilmesi yerine, toplumsal öğreti ve örgütsel değerlerimizin güçlenmesini sağlamaktır.

Amacımız tüm farklılıklarımız ve süreklerimizin zenginliği üzerinden, aklımızı, gönlümüzü, düşüncelerimizi YOL için “Birlemektir”. Bundan dolayıdır ki; sosyal medyayı kişisel tatmin aracı olarak kullananla-rı ne muhatap alacağız ne de cevap vereceğiz.

Her kurum ve öğretide ortaya çıkabilecek kişisel ve kurumsal sorunların görüleceği, konuşulacağı, sorgulanacağı, rızalaşacağı yer bellidir. Kurumsal işleyişlerde sorunlar varsa, çözüleceği yer o kurumların tüzüksel olarak belirlediği organlarıdır. Kişisel sorunların yaşandığı durumlarda ise, Alevilerin görüldüğü, sorgulandığı ve razılıkların alınıp verildiği yer, Hakk meydanı bildiğimiz Cem’dir.

Güçlü kurum olmanın gerekleri her zaman ve her yerde yapılacaktır.

Hiçbir canımızın, sosyal medyayı hoyratça kullanarak, Aleviliğin evrensel değerlerinin ve öğretilerinin yanlış anlaşılmasına, algılanmasına hizmet etmemesi en önemli çağrımızdır. AABF´nin davası, düşüncesi ve mücadelesi toplumsaldır. AABF´miz bu toplumsal yaklaşımdan taviz vermeden yoluna devam edecektir. AABF olarak, hane içi sorunlarımız hane içinde çözecek güce, birikime ve edep erkâna sahibiz. Yönetim kurulumuza, inanç kurulu başkanımıza ve yöneticilerimize yönelik sosyal medya üzerinden saldıran, hakaret edenleri bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Son kez diyoruz ki; bundan böyle kurumlarımıza ve yöneticilerimize saldıran, hakaret eden ve hayatını sadece sosyal medya üzerinden sürdürenleri muhatap almayacağız, yolumuzun toplumsal davasına ve bu davayı sürdüren, hizmet veren yöneticilerimizin ve ana/dedelerimizin her koşulda yanındayız ve sahip çıkacağız.

AABF Yönetim Kurulumuza bağlı olan AABF İnanç Kurulumuz, AABF Kadınlar ve Gençler Birliğimiz, Birimlerimiz ve Cemevlerimizle hep birlikte kendi gündemimizle birliğimize ve kazanımlarımıza sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz. Yürüdüğümüz bu yolda ve verdiğimiz hizmetlerimiz kapsamında; gönül birleyeceğimiz, muhabbetimizi sürdüreceğimiz ve görgüden geçeceğimiz tek muhatap kendi yetkili kurumlarımız, genel kurullarımız ve yol kurallarımızın merkezinde olan Cem erkânları olduğunu da özellikle bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

“Yol Bir Sürek Binbir” düsturuyla farklılıkları gözeterek, koruyarak ortak zeminde bir arada yolumuza hizmet edeceğiz.

Eksik aramak yerine, eksiklikleri doldurmak, farklılıkları derinleştirmek yerine yakınlaştırmak, ayrıştırmak yerine, buluşturmak için muhabbet eyleyelim istiyoruz.

Varlığımız, Birliğimiz, Kimliğimiz İçin İri, Diri, Bir Olalım. Bu Yolda Bozatlı Hızır Hepimizin Yar ve Yol-daşı Olsun.

Saygılarımızla

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün