Türkiyeden Haberler

Psakd 23. Haftada Alanlara İndi

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Malatya Şubesi tarafından, “zorunlu din dersleri kaldırılsın” denilerek yapılan eylemlerin 23. Sü Emeksiz üst kavşağında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eylemde “ Din eğitiminin devlet eliyle verilmesi insan haklarına, çocuk haklarına ve laiklik ilkesine aykırıdır.” Denilerek Zorunlu din derslerinin Kaldırılması ve  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’in kararlarına uyulması istendi.

23. sü yapılan eylemin açıklamasını Üyeler adına PSAKD Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Çelik, gerçekleştirdi. Çelik açıklamasında Şunları kaydetti; “Zorunlu ve zorunlu seçmeli üç din dersi ile eğitimi dinselleştirerek, okulları adeta birer cami ve imam hatip okullarına dönüştüren bu yaklaşım, eğitim yoluyla toplumun Sünnilik eksenin dindarlaştırılmasına hizmet etmektedir.

Zorunlu din dersinin varlığı, devletin ikiyüzlülüğünü ve çelişkilerini ortaya koymaktadır. Bir önceki derste “Laiklik din işlerinin devlet işlerinden ayrılmasıdır” ilkesini öğreten sözde “laik okul”, bir sonraki derste çocuklara zorla din eğitimi vermektedir!

Bir teneffüs mesafesinde yaşanan bu çelişkiyi AİHM, Türkiye aleyhine verdiği zorunlu din dersleri davası ile bu dersin hukuka ve insan hakların aykırılığını ve laiklik çelişkisini anladı, fakat AKP iktidarı anlamadı.

Türkiye’deki mevcut din eğitimi, öğrencilerin eleştirel düşünme, sorgulama, tartışma, karar verme haklarının, devletin dinsel kimliğine feda etmelerini talep etmektedir. Gerçek manada laiklik uygulamaları ve zihniyetinden mahrum bırakılmış ülkemizde, inanç özgürlüğünü sağlamak yerine, inancı kamulaştıran, inancı ait olduğu vicdana ve ibadet yerine değil, devletin kurumlarına hapseden bir ucube siyaset ve buna uygun bir din eğitimi kabul edilemez bir uygulamadır.
Din eğitiminde zorla dayatılan İslam’ın Sünni mezhebinin kurallarıdır. Farklı din ve inançlar hakkındaki anlatımlarda, Sünni bakış açısıyla düzenlenmiştir. Mevcut din eğitiminde Sünnilik esas alındığından, farklı inanç mensuplarına ve inanmayanlara bu dersi zorla dayatmak, din, vicdana ve inanç özgürlüğüne aykırıdır.
Siyasi iktidarlar devletin birey ve toplum üzerindeki sömürüye ve baskılara dayalı otoriter egemenlik anlayışını ve kurumlarının sürdürülmesine hizmet etmek amacıyla din eğitimini sistematik olarak kullanmıştır.

Aklın özgürleşmesini ve eleştirel düşüncenin engellemesini hedefleyen AKP iktidarına karşı  aklın özgürleşmesinin güvence altına alınmasını savunmak demokratik ve insani bir haktır. Bu demokratik hakkımızı sonuna kadar savunacağımızı buradan kamuoyuna duyuruyor,  zorunlu din derslerinin kaldırılması için başlatmış olduğumuz oturma eylemlerinin 23. Haftasında hükümeti bir kez daha uyarıyoruz.

Zorunlu din dersi işkencesine son verin, elinizi inancımızdan çekin, altına imza atmış olduğunuz uluslar arası sözlemlere uyun ve AİHM kararlarını uygulayın”

Üyeler yapılan açıklama sonrası olaysız dağıldı.

http://www.gunestv.com/

Benzer Haberler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün