Türkiyeden Haberler

Davutoğlu’na 12 maddelik talep listesi

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Tunceli’de ziyaret ettiği cemevinin dedesi Ali Ekber Yurt, 12 maddelik bir talep listesi sunduklarını söyledi.

Yurt, bu talepler arasında Boğaz Köprüsü’nün isminin Şah İsmail olması talebi de olduğunu söyledi. Yurt, “Eğer dedik, Anadolu’da birlikte yaşayacaksak, Alevi-Sünni kardeş olacaksa Yavuz Sultan Selim de Şah İsmail de Türk kültür tarihinin iki önemli şahsiyetidir’ dedik. İstanbul’da yapılan bir köprüye Yavuz Sultan Selim ismi verilmişse neden İstanbul Boğaz Köprüsü’nün ismi de Şah İsmail Köprüsü olmasın. O zaman tam da kardeşlik köprüsü dedikleri o noktaya gelir.” diye konuştu.

Alevi dedesinin Başbakan’a sunduğu listede ayrıca cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması, özerk bir diyanet oluşturulması, zorunlu din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılması, Alevi köylerine cami yapılmaması, aşure gününün resmi tatil ilan edilmesi gibi talepler de bulunuyor.

Hacı Bektaş Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Alevi Dedesi Ali Ekber Yurt, “10 yıldan beridir aslında biz bunu kendilerine de ilettik, 10 yıldan beridir bu taleplerimizi sürekli tekrar tekrar veriyoruz. 2009′da buraya gelen Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’e de dosya sunduk, buraya gelen bakanlarımıza da. Taleplerimizin birçoğu yerinde duruyor. Aynı dosyayı Başbakanımıza da verdik, bazılarını çıkardık tabi çözülenler de var. Dinlediler bizi, zaten gerekli açıklamayı üniversitede yaptılar.”

Davutoğlu’na sundukları talep listesinde eşit yurttaşlık konusu da olduğunu söyleyen Yurt, “Eşit yurttaşlık noktasındaki ülkedeki haksızlıktan bahsettik. Hatta bizzat sunduğum dosyada ve konuşmamda şunu belirtmiştim. Neden bir Alevi bakan yok, niçin bir Alevi müsteşar, niçin bir Alevi kaymakam yok? Bu liyakatsa eğer bu konudaki alımlarda göz önüne alınan liyakat ise Alevilerde hiç mi bu liyakata uygun insan yok? Aleviler de Cumhuriyet tarihi içinde en fazla okuma yazma oranına sahip insanlar. Çağdaş uygar medeni insanlar. Bunu da üniversitede cevabını verdiler. ‘Bundan sonraki süreçte takipçisi olacağım’ dediler. Bunu da bekliyoruz tabi.” dedi.

12 MADDELİK TALEP

Ali Ekber Yurt, Başbakan Davutoğlu’na ‘Tunceli, Elazığ, Malatya Alevilerinin Alevilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri ile ilgili Raporu’ başlığı ile sundukları 12 maddelik talep listesi hakkında bilgi verdi. Buna göre Davutoğlu’na sunulan dosyada talepler şu başlıklarla sıralandı:

“1- Eşit Yurttaşlık Hakkı ve Alevileri Ötekileştirme Anlayışına Son Verilmesi: Aleviler, Türkiye Cumhuriyetini oluşturan tüm yurttaşların yasalar önünde eşit olması gerektiği bilinciyle hareket ederek, ayrımcı, ötekileştirici nefret söylemi içeren her türlü anlayışa karşıdır. Türkiye Cumhuriyetini oluşturan tüm bireyler eşit yurttaşlık hakkından yararlanmalıdır. Ancak günümüz Türkiyesinde bir Alevi bakanın olmaması, bir Alevi müsteşarın bir bir Alevi valinin bir Alevi genel müdürün atanmaması Aleviler olarak bizlerin ötekileştirildiğini resmeden en dikkat çekici örnektir.

2- Cemevlerinin Yasal Statüye Kavuşturulması İstemi: Cemevleri Alevi inancının ibadet mekânlarıdır. Bugün Alevilerin tümü cemevlerini ibadethaneleri olarak kabul etmektedirler. Bu bağlamda cemevlerinin inançsal statüsü tanınmalı, diğer ibadethanelerin yararlandıkları tüm haklardan faydalandırılmalıdır.

3- Sivil Demokratik Bir Anayasa İstemi: Aleviler 1980 darbesiyle topluma dayatılan cunta anayasanın toplumun özgürlükçü gelişimi önünde engel teşkil eden mevcut anayasa yerine toplumun her kesiminin katıldığı ve temsil edildiği yeni bir anayasanın oluşturulmasını talep etmektedirler.

4- Özerk Bir Diyanet Oluşturulması: Diyanet işleri kurumu anayasal kurum olmaktan çıkartılmalı, özerk din işleri kurumu haline getirilmelidir. İnanç gruplarının eşit temsiliyeti sağlanmalıdır. İnanç gruplarının belirleyeceği temsilciler tarafından oluşturulan birimler kendi inanç mensuplarına hizmet vermelidirler ve bunun sağlanması için her inanç grubu inanç bütçesinden pay almalıdır.

5- Zorunlu Din Derslerinin Zorunlu Olmaktan Çıkarılması: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri zorunlu olmaktan çıkartılıp seçmeli hale gelmeli, öğrenci velisinin öğrenci üzerindeki vesayeti doğrultusunda çocuğa istediği din ve inanç üzerinde eğitim verilmesi sağlanmalıdır. Bu anlamda okullarda gerekli altyapı oluşturulmalıdır.

6- Alevi Türbe ve Dergahlarının Alevilere Devredilmesi: Hacı Bektaşi Veli Dergâhı başta olmak üzere tüm Alevi- Bektaşi Dergâh ve türbeleri bu inanç mensuplarına devredilmelidir.

7- Alevi Okullarının Açılması ve Alevi Akademilerinin Kurulması: Alevi İslam inancının ortaöğretimde başlayarak öğretilmesi ve yükseköğretimde bu inanca yönelik inanç önderlerini yetiştiren akademik birimler kurulmalıdır.

8- Alevi Köylerine Cami Yapılmaması: 1980 askeri darbesinin ardından hız verilen, Alevi köylerine cami yaptırma ve İmam atamaları durdurulmalı, atananlarda geri çağrılmalıdır. Bu mekânlar da köy tüzel kişiliğine devredilmeli köy halkının ihtiyacına yönelik kullandırılmalıdır.

9- Asimilasyon Politikalarına Son Verilmesi: Milli tarih ve İslam tarihi mezhepler üstü bir anlayışla doğru ve tarafsız olarak yeniden yazılmalı ve başka inançları yok sayma düşüncelerinden vazgeçilmelidir. Alevilerin sorunları kendi muhatapları ile çözülmeye çalışılmalıdır.

 

10 Aleviler İçin Kutsal Sayılan Mekânlara Saygı Gösterilmelidir: Yapılacak olan baraj, taş ocağı, yol vb. gibi kamu hizmetlerinde bu yerlerin zarar görmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmelidir.

11- Aşure Gününün Resmi Tatil Edilmesi: Aşure günü sadece Aleviler için değil tüm insanlık için önemli ve kutsal günlerdendir. İnsanların o günün maneviyatını daha iyi yaşamaları ve günün inaçsal rütüellerini yerine getirebilmeleri için bu gün tatil edilmelidir.

12- 500 Yıldan Beri Devam Eden Kırgınlığın Giderilmesi: Gerek Yavuz Sultan Selim gerekse Şah İsmail Hatayi Türk ve İslam tarihinin iki önemli iki büyük şahsiyetidirler. Geçmişte yaşanılan olumsuzluklara artık taraf olunmaktan kaçınılmalı ve bu olaylardan ders çıkarılmalıdır. Eğer İstanbul Boğazına yapılan bir köprüye Yavuz Sultan Selim ismi verilecekse İstanbul Boğaz Köprüsünün ismide Şah İsmail Hatayi Köprüsü olarak değiştirilmeli ve iki kardeşlik ve barış köprüsü ile bu anlamsız kırgınlık giderilmelidir.”

CİHAN

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün